Om

Vi kan hjälpa dig som finns inom besöksnäringen, som driver hotell,  restaurang eller butik. Med över 30 års erfarenhet i hotellbranschen, hjälper vi er att ta fram de nycklar som er verksamhet behöver för att kunna vidareutveckla, förädla och göra era verksamheter ekonomiskt framgångsrika.

För oss är mystery guest/shopper, det främsta undersökningsverktyget! Som mystery guest/shopper går vi gästens/kundens väg genom verksamheten  resultatet blir att man inte behöver tro eller gissa utan man vet vad gästerna upplever. Det bidrar till den mest naturliga, effektiva och framgångsrika arbetsmetoden. 

Vi kan därmed ger er möjlighet att snabbt få bättre rating på booking, tripadvisor eller de övriga kanalerna, öka merförsäljningen och personaltrivseln, vilket leder till ökad lönsamhet, nöjdare kunder och minskad sjukfrånvaro.