Mystery guest

Arbetssätt – hur vi går tillväga

Planeringsmöte

Varje samarbete startar med ett planeringsmöte, för att få bästa möjliga underlag att sätta upp och identifiera de mål som du som kund vill uppnå. Vi skräddarsyr er mystery guest undersökning.

En tidsplan upprättas och sedan sker en genomgång om vilka mätmetoder och tillvägagångssätt som kan bli aktuella. Allt för att du som uppdragsgivare ska känna dig trygg under utförandet. För oss är diskretion, sekretess och professionalism en självklarhet.

Utförandet

Mystery shopper/guest genomför besöket utifrån en check- och kontrollista. Utförandet sker genom att neutralt bedöma olika områden i verksamheten som till exempel bemötande, försäljning och kvalité. Främst genom omfattande besök, men också andra verktyg via telefon och mail. Syftet är att göra ert företag och personal medveten om hur kunden upplever sin vistelse eller sitt besök.

Återkoppling – feedback

Genomgång av undersökningsresultatet, presenterad i muntlig och skriftlig form. När undersökningsresultatet är presenterat påbörjas den kundanpassade handlingsplanen.

Förädla – utveckla

Förändringsarbetet inleds med framtagning av en handlingsplan för att kunna förädla och utveckla de områden som framkommit i undersökningen.

Våra managementkonsulter tar vid, i form av utbildning, coachning och mentorskap.

Resultat

Effekterna av resultatet är en ökad försäljning genom nöjdare gäster, engagerad personal och högre rankning i de digitala bokningskanalerna. Med nöjdare gäster och engagerad personal får man högre frekvens på återkommande gäster, sjukskrivningarna sjunker och personalomsättning minskar.