Utbildning

Vi erbjuder ett antal olika säljförbättrande utbildningar som komplement till våra
mystery guest/shopper-undersökningar.

 

Försäljning och merförsäljning

Vi sätter ihop en anpassad utbildning med fokus på försäljning och merförsäljning i till exempel reception, bar eller restaurang.
Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar och kan även innehålla en utvecklande workshop för personal och arbetsledare.

Gruppdynamik och mål

Vi hjälper er att hitta rätt verktyg för att skapa en bra och fungerade dynamik mellan medarbetare och avdelningar. Dessa verktyg är enkla att implementera och syftar till att skapa fokus på samarbete, affärsnytta och välmående.

Service och bemötande

Vi kan erbjuda en kompletterande utbildning i service och bemötande. Vi utbildar personalen och ger verktyg till företagsledning och arbetsledare. Allt för att jobba vidare med kundservice och bemötande för just ert företag.